Search

Gjennomført: Årsmøte 4. april

Updated: Apr 8


Årsmøtet ble gjennomført 4. april 2022 i forkant av webinaret. Innkalling, årsberetning og regnskap og møtereferat kan lastes ned under.

Referat årsmøte NBF 2022
.pdf
Download PDF • 145KB

Saksliste årsmøte NBF 4. april 2022
.pdf
Download PDF • 237KB

.

Driftsregnskap 2021 final
.pdf
Download PDF • 422KB

Årsmelding 2021
.pdf
Download PDF • 249KB