top of page
Search

Gjennomført: Årsmøte og webinar Onsdag 10. april kl 18:30

Updated: Apr 10

Vi arrangerte årsmøtet vårt digitalt (på Zoom) onsdag 10. april kl 18:30-19:00. Ha litt tålmodighet med oss så skal referatet komme som vedlegg på bunnen av denne siden. I mellomtiden kan du lese årsmøtepapirene slik de ble sendt ut før møtet.


INNKALLING:


Saksliste – Årsmøte NBF 2024


1. Valg av møteleder


2. Valg av referent


3. Medlemstall – vedtaksførhet i forhold til vedtekter


4. Godkjenning av innkalling og saksliste


5. Årsmelding 2023


6. Regnskap 2023


7. Fastsetting av kontingent 2024


8. Valg


a. Styremedlemmer, inkl varamedlemmer


b. 1 revisor


c. Valgkomité 2 personerInnkalling årsmøte 2024
.pdf
Download PDF • 121KB


Årsmelding 2023
.pdf
Download PDF • 808KB


Regnskap og revisjonsrapport NBF 2023 signert
.pdf
Download PDF • 677KB
Valgkomiteens innstilling 2024
.pdf
Download PDF • 116KB

Comments


bottom of page