top of page
Search

Årsmøte og webinar Onsdag 10. april kl 18:30

Updated: Jan 29
Vi arrangerer årsmøtet vårt digitalt (på Zoom) onsdag 10. april kl 18:30. mer informasjon kommer senere!


INNKALLING:


Saksliste – Årsmøte NBF 2024


1. Valg av møteleder


2. Valg av referent


3. Medlemstall – vedtaksførhet i forhold til vedtekter


4. Godkjenning av innkalling og saksliste


5. Årsmelding 2023


6. Regnskap 2023


7. Fastsetting av kontingent 2024


8. Valg


a. Styremedlemmer, inkl varamedlemmer


b. 1 revisor


c. Valgkomité 2 personer


Forslag til endring av vedtektene, eller andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes for styret senest 20 dager før årsmøtet. Sakslisten, eventuelle forslag til endringer i vedtektene, årsmelding og regnskap deles senest 10 dager før årsmøtet.

Iht vedtektene har kun medlemmer som har betalt kontingent senest 10 dager før årsmøtet stemmerett, en representant for hvert firma ved bedriftsmedlemskap.


Medlemskontingent er kr. 200. Betaling av medlemskap kan gjøres til konto nr. 3411.22.89943 - skriv navn og e-post adresse i meldingsfeltet.

Du kan også betale på VIPPS: Personlig medlemskap: kr. 200.- "kjøp og betal" til #105795 - husk e-post adresse i merknadsfeltet!


Velkommen!


bottom of page