top of page
Search

6. mars: Årsmøte etterfulgt av webinar om trykkfallssyke i hud og lymfe

Updated: Mar 7


6. mars hadde vi årsmøte kl 1900-1930 ledet av Rune Skjåstad. Årsmelding og regnskap ble godkjent, valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Det samme ble de foreslåtte vedteksendringene. Referat fra møtet kan lastes ned under.

Etter møtet ble det webinar. Vi tippet akkurat 100 deltakere!

  • Vi fikk først fem kasuistikker med trykkfallssyke i hud og lymfe. Noen hadde også hatt "cutis marmorata".

  • I den andre delen gjennomgikk Jan Risberg symptomer, funn, behandling og prognose ved trykkfallssyke i hud og lymfe.

  • I den siste delen - for de veldig spesielt interesserte.... - snakket Jan Risberg om cutis marmorata (tilknytning til PFO og mulig årsak/mekanisme)


Tidsskjemaet sprakk fullstendig! Vi fikk en siste kasuistikk og litt diskusjon i etterkant slik at det "formelle møtet" ble avsluttet kl 21:30, men Zoom-kanalen ble holdt åpen for uformell diskusjon fram til kl 22.


NBF vedtekter 2023 som vedtatt
.pdf
Download PDF • 57KB

Saksliste årsmøte NBF 6. mars 2023
.pdf
Download PDF • 86KB

Årsmelding NBF 2022
.pdf
Download PDF • 229KB

Driftsregnskap NBF 2022 revidert
.pdf
Download PDF • 248KB

Valgkomiteens innstilling NBF årsmøtet 6.mars 2023
.pdf
Download PDF • 60KB

Forslag NBF vedtekter 2023
.pdf
Download PDF • 60KB

bottom of page