top of page
Search

Lyst på litt faglig påfyll? Vi arrangerer webinar om trykkfallssyke Man 21.11 kl 19:30

Updated: Nov 14, 2022


Bilde av joakant fra Pixabay

 

Mandag 21. november kl 1930 arrangerer vi neste seminar. Denne gangen om trykkfallssyke (TFS).

Hvert år behandles det mange dykkere med trykkfallssyke (TFS) i Norge. Men hvem er det som blir behandlet? Hvem skal du kontakte hvis du har milde eller usikre symptomer som kanskje skyldes TFS? Vi har bedt representanter fra hvert av de tre universitetsykehusene som behandler trykkfallssyke å svare på disse spørsmålene:

  • En dykker som får akutte symptomer som med høy sannsynlighet skyldes TFS skal ringe 113. Uansett. Men hvor skal en dykker med milde og usikre symptomer henvende seg?

  • Hvor mange dykkere ble behandlet i trykkammer i 2021? Hvem var de (fritidsdykkere/yrkesdykkere)? Hva ble de behandlet for (TFS? Gassemboli? Uavklart diagnose?). Kan statistikken brukes til læring?

  • Presentasjon av en (eller flere!) dykker-kasuistikker fra hvert av sykehusene.

Vi starter med en kort innledning av Rune Skjåstad, Sjef UVB Dykkerlegens avdeling på Haakonsvern (DFS). Rune vil gjennomgå hva TFS er og hva dykkerlegen ønsker av informasjon for å kunne vurdere tilstanden og riktig oppfølgende behandling.


Fra Oslo stiller Sarmad Shafiq som er overlege ved avdeling for anestesi og intensivmedisin ved OUS Ullevål, han er overlege ved hyperbarmedisinsk enhet på samme sykehus. Fra Bergen får vi Guro Vaagbø, seksjonsoverlege ved seksjon for hyperbarmedisin ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.. Det er fortsatt uklart hvem som vil presentere fra Tromsø.


Vi satser på et seminar med varighet ca 1,5 time.

Du kan logge deg inn via Zoom-appe'en din med:

Møte ID: 913 8808 6511

"Passcode": 616414


Alternativt gjennom denne lenken https://NTNU.zoom.us/j/91388086511?pwd=RXN6eS9tOVZwSkY2aDBjZkw5d05oUT09

bottom of page