Search

Hold av 7. juni - webinar med Simon Mitchell om prehospital behandling av dykkerulykker


Illustrasjonsfoto fra Journal of Emergency Services.

Vi planlegger et webinar Mandag 7.juni kl 20 (NB! Forbehold om tidspunkt!) Professor Simon Mitchell er en svært anerkjent ekspert i dykkemedisin, spesialist i anestesi og arbeidsmedisin. Han er ansatt ved Universitetet i Auckland, New Zealand. Hans har en omfattende vitenskapelig publikasjonsliste og er redaktør av det vitenskapelige tidsskriftet Diving and Hyperbaric Medicine. Det kan fort bli galt/misvisende å trekke fram noen av de mange områdene han har arbeidet med, men han har gjennom hele karrieren vært opptatt av prehospital diagnostikk og behandling (altså diagnostikk og behandling før man ankommer sykehus) og akuttmedisinske problemer knyttet til dykking. Han er en erfaren teknisk dykker og har derfor god forståelse for de særskilte utfordringene som møter denne gruppen.


Gled dere! Mer info blir publisert når de siste detaljene er på plass!