10/01/2022
Dykkecomputer
Webinar
Andreas Møllerløkken og Mikkel Stokke
03/04/2022
Årsmøte og webinar
Webinar
Årsmøte. Etterfulgt av webinar med Rune Skjåstad "Vil du dykke med dette"?
15/06/2022
Dykkemedisinske myter
Webinar
Jan Risberg
21/11/2022
Trykkfallssyke
Webinar
UNN/Tromsø, HUS/Bergen, OUS/Oslo