top of page

Bli medlem

Alle som ønsker kan bli medlem i Norsk Baromedisinsk Forening

Personlig medlemskap
Medlemmer får invitasjon til medlemsmøtene.

Kontigenten for 2024 er kr. 200

Den kan betales slik:

Vipps: Bruk «Kjøp og betal» (Ikke «Send penger») og søk «Norsk Baromedisinsk Forening». Vi har to varelinjer:

  • 105795: Kontingent

  • 105798: Møte

Kontingent betales til 105795 (du kan også søke opp varelinjen direkte).

Husk å skrive navn og e-post adresse i meldingsfeltet!!!

 

Alternativt – for deg som vil betale til bank bruk kontonr: 3411.22.89943

Norsk Baromedisinsk Forening
c/o Jan Risberg

Vennligst oppgi: Navn, adresse og epost adresse 

Det er fint om du sender en e-post til kasserer: Jan Risberg samtidig med innbetalingen.

 

Bedrifts medlemskap
Firmamedlemmene blir invitert på medlemsmøtene på lik linje med personlige medlemmer.

Kontigenten for 2024 er kr. 750

Den kan betales på Vipps som angitt over eller til kontonr: 3411.22.89943

Norsk Baromedisinsk Forening
c/o NUI
Gravdalsveien 245
5165 Laksevåg

Foreningens organisasjonsnr er: 976 907 965

Vennligst oppgi: Navn, adresse og epost adresse

Send gjerne en e-post til kassereren: Jan Risberg  med opplysninger om firmanavn og de i bedriften som skal registreres som mottagere av foreningens e-poster (møteinvitasjoner ol)

 

Ved innbetaling fra utlandet:

IBAN nummer er NO 8234112289943
Swift: DNBANOKK
Bankensnavn og adr: DnbNor, 0021 Oslo

bottom of page