Dokument bibliotek

Her finner du først og fremst handouts fra møtene våre. "Stort sett" vil handouts fra de siste møtene kommer først i listen, men det er av og til litt kluss med sorteringen som dere får prøve å være overbærende med......

Handouts. Simon Mitchell: In-water recompression. Webinar juni 2021

Opptak webinar juni 2021: Simon Mitchell: In water recompression (Obs. 200 Mb!)

Opptak webinar april 2021 - NTNU presentasjoner

Referat fra årsmøtet 12.4.2021

Ingrid Eftedal: Baromedisinsk forskning i Petromaks2

Roxanne Monnoyer: Microscopic dive buddies: how do oral bacteria respond to commercial saturation diving

Sanjoy Deb: The assessment of daily energy expenditure of commercial saturation divers using doubly labelled water

Siri Romsbotn: Unike karakteristikker ved det psykososiale arbeidsmiljøet til metningsdykkere i dag

Rune Skjåstad: CO2 til besvær

Ole Idar Bruvik: Teknisk dykking på Vestlandet 2019

Jan Risberg: Akklimatisering eller sensitivisering for TFS

Vedtekter