top of page

Dokument bibliotek

Her finner du først og fremst handouts fra møtene våre. "Stort sett" vil handouts fra de siste møtene kommer først i listen, men det er av og til litt kluss med sorteringen som dere får prøve å være overbærende med......

Simon Mitchell - 230 m Hydrox ECCR recreational dive

Tor-Arne Pisani Valen, Ingrid Eftedal, Rune Kleppe: Endothelial and cardiovascular response to diving

Opptak webinar 29.8.23: Metningsdykking

Anfindsen presentasjon PDF Operatørens Rolle Metningsdykking Webinar 20230829

Opptak webinar 25.6.14 Dykkemedisinske myter

Opptak webinar 4.4.2022: "Vil du dykke med dette da?"

Opptak webinar 10.1.22: Dykkecomputer (Stokke/Møllerløkken)

David Doolette: Gradient Factors (PS. Large file. 180 Mb)

Handouts. Simon Mitchell: In-water recompression. Webinar juni 2021

Opptak webinar juni 2021: Simon Mitchell: In water recompression (Obs. 200 Mb!)

Opptak webinar april 2021 - NTNU presentasjoner

Referat fra årsmøtet 12.4.2021

bottom of page