top of page

Om Foreningen

Norsk Baromedisinsk Forening (NBF) ble stiftet fredag 3. desember 1979 og er den historiske årsaken til at foreningen avholder sitt tradisjonelle julemøte første fredag i desember hvert år.

NBF er en forening for deg som er interessert i dykkemedisin, dykkefysiologi og andre menneskelige faktorer i tilknytning til dykking.

Foreningen er drevet på ideelt grunnlag. Mens vi tidligere (før Covid-19) typisk hadde tre "fysiske" møter i året så arrangerer vi nå stort sett webinar - ca 4-5 ganger i året.

Møtene tar opp tema innen kommersiell (innaskjærs og uta-skjærs) dykking, militær dykking, vitenskapelig dykking, rednings-dykking, hyperbar behandling og sports-dykking. Noen emner som har blitt presentert: teknisk dykking, dykkerulykker, medisinsk godkjenning av dykkere, ulike forsknings- og utviklingsarbeider som pågår i Norge, utdanning av dykkere osv.

Alle kan bli medlem. Vi holder deg orientert om møtene våre gjennom e-post, denne websiden og foreningenes Facebook side. Dersom du er interessert i dykking og fagfeltet hyperbarmedisin så skal det godt gjøres å ikke finne noe interessant i programmet vårt!

Vedtekter

STYRET

Ane Mengshoel

LEDER

 

anemen_A_gmail.com

959 05 321

Ingrid Eftedal

NESTLEDER

ingrid.eftedal_A_ntnu.no

481 18 277

Terje Sæhle

STYREMEDLEM

terje.sahle_A_caa.no

416 65 433

Vegard Sandvik

STYREMEDLEM

vegard.sandvik_A_hvl.no

905 61 982

Arnfinn Anfindsen

STYREMEDLEM

arnfinn.anfindsen_A_akerbp.com

932 52 743

Jan Risberg

VARAMEDLEM OG KASSERER

 

jri_A_nui.no

906 12 174

Martin Vetlesen

VARAMEDLEM

mvetlesen_A_yahoo.no

986 53 568

bottom of page