Search

Handouts fra webinar 8. februar om CO2


Vi har lastet opp handouts fra foredragene til Ole Idar Bruvik og Rune Skjåstad på "bibliotek-sidene" våre. Når det gjelder Geir Gundersen sine foredrag så anbefalte han at de som var interessert leste bloggen til Kevin Gurr på PADI sine nettsider.